من چه میدونم. می گن میلیاردها سال پیش از این ما همه از اقیانوس ها در اومدیم. اما قبل از اون كجا بودیم؟ و قبل از قبل از اون؟ و قبل و قبل از قبل از قبل از اون؟! هیچ كس نیست جوابت را بده. همش همون پوزخنده. تا چند روز دیگه خودت می فهمی,‌ارنست. وقتی فهمیدی خبرشو به من بده. دو كلمه برام بنویس. بعضی وقتها خیال می كنم آدم به دنیا اومده كه اسباب تفریح مردم بشه.

رومن گاری - خداحافظ گاری کوپر

هیچ نظری موجود نیست: