جنيد گويد از سري شنيدم كه گفت محبت درست نيايد ميان دو كس تا يكي ديگري را نگويد اي من .

ترجمه‌ي رساله‌ي قشيريه ص 167

هیچ نظری موجود نیست: