قافیه اندیشم و دلدار من ،
گویدم میندیش ،
جز دیدار من !
لفظ و وزن و قافیه ،
برهم زنم ،
تا که بی این ، هرسه با تو ، دم زنم ! ...

مولانا

هیچ نظری موجود نیست: