جهان گرم و دوست داشتنی و آشناست
و بوی تن مرا میدهد.
جهان توامان عشق و جنگ است.بی قراری شدید است و سر سختی و عدم یقین.

کازانتزاکیس

هیچ نظری موجود نیست: