به شهر نرفتم و آیه ای به آیات انجیل اضافه کردم : خوشا به حال آنانکه به شهر نمی روند چرا که اولین بوسه ی دوشیزگان از آن ایشان است .

خاطرات پس از مرگ براس کوباس

هیچ نظری موجود نیست: