اثر هنری باید آرامش را از مخاطبش سلب کند.

رضا قاسمی - چاه بابل

هیچ نظری موجود نیست: