سقراط: (( یک چیز را خوب می دانم, و آن این است که هیچ نمی دانم ))
 
يوستين گرودر - دنیای سوفی

هیچ نظری موجود نیست: