زندگی با دنیا امدن ادمها شروع نمی شود ، اگر چنین بود هر روز غنیمتی بود ، زندگی خیلی بعد شروع می شود ، و گاهی هم خیلی دیر ، تازه اگر حرف آن زندگی هایی را نزنیم که شروع نشده تمام می شود ..."

ژوزه ساراماگو - بلم سنگی

هیچ نظری موجود نیست: