از اصول معتبر زندگیلنی یکی این بود که هر وقت با چیزی مخالف بود  بگوید موافقم . چون کسانی که عقاید احمقانه شان را ابراز میکنند اغلب بسیار حساسند . هر قدر عقاید کسی احمقانه تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد. باگ میگفت حماقت بزرگترین نیروی روحانی تمام تاریخ بشریت است .

رومن گاری - خداحافظ گاری کوپر

۱ نظر:

V گفت...

From: The Ski Bum (1965) (French transl. Adieu Gary Cooper, 1969)

For Further Reading

http://en.wikipedia.org/wiki/Romain_Gary