شازده اسدالله: از دست دادن لیلی خیلی مهم نیست، مهم اینه که تو عشق رو شناختی!

ایرج پزشکزاد - دایی جان ناپلئون

هیچ نظری موجود نیست: