« در درونم چیزی اتفاق افتاده بود و بدترین چیز ها همیشه در درون آدم اتفاق می افتد. اگر اتفاق در بیرون بیافتد، مثل وقتی كه اردنگی می‌خوریم،می‌شود زد به چاك. اما از درون غیر ممكن است وقتی به این حالت دچار می‌شوم، می خواهم بروم بیرون و دیگر به هیچ كجا برنگردم. »

رومن گاری - زندگی در پیش رو

هیچ نظری موجود نیست: