چه حرف‌ها! خبر از دل آدم که ندارند،نمی‌دانند هر آدمی سنگی‌ست که پدرش پرتاب کرده است.پوسته‌ی ظاهری چه اهمیت دارد؟درونم ویرانه است، خانه‌ای پر از درخت که سقف اتاق‌هاش ریخته است،تنها یک دیوار مانده با دری که باد در آن زوزه میکشد..عباس معروفی - سال بلوا

۱ نظر:

انتشار اگاهی گفت...

بند 13. از منشور دفاعی اِل یاسین (بیانیه 19)

(بیانیۀ 19 شامل موثرترین، قویترین و کاراترین سبک ها و روش های مبارزۀ نرم و ضد جنگ روانی می باشد)

تا حالا به این اندیشیده اید که در شرایط بحرانی خود را تکثیر کنید؟

www.abarensan.blogsky.com