این زن همان زن است
همان زن
که حالا ساعتی از کار افتاده است
و عقربه‌ی شعرهایش
دیگر به پای هیچ مردی نمی‌چرخد



منیره حسینی

هیچ نظری موجود نیست: