زمان که می‌گذرد، کمی سگ‌ها شبیه صاحبشان می‌شوند، کمی هم صاحب‌ها به سگ شان شباهت پیدا می‌کنند. بعد وقتی نگاه می‌کنی که دارند توی خیابان راه می‌روند، یا جلو چراغ راهنما، هر دو منتظرند تا چراغ سبز شود، می‌فهمی که یکی‌شان دمش را تکا ن می‌دهد، یکی‌شان هم به اینطرف و آنطرف نگاه می‌کند که ببیند دنیا چه خبر است .
عباس معروفی - فریدون سه پسر داشت

هیچ نظری موجود نیست: