در انقلاب هیچ محدودیتی وجود نداره!
 همه چیز مجازه؟! حتی کشتن مادرت بنام پیروزی؟!
چیزی که ممکنه امروز بدون فکر دیوانه وار و غیرانسانی به نظر برسه بعدها قهرمانانه خواهد بود و واقعیت فردی ما رو حذف خواهد کرد؟!!!

 
مارکو بلو کیو - صبح به خیر شب

هیچ نظری موجود نیست: