"در آغوشم هستم, من خود را در آغوش گرفته ام. نه چندان با لطافت, اما وفادار, وفادار. حالا بخواب, گویی زیر آن چراغ قدیمی, به هم ریخته, خسته و کوفته, از این همه حرف زدن, این همه شنیدن, این همه مشقت, این همه بازی."
 
ساموئل بت - متن هایی برای هیچ

هیچ نظری موجود نیست: