روح با کلمه راضی می‌شود، ولی تن فرق دارد، راحت نمی شود خوشحالش کرد، احتیاج به عضله دارد.

سلین - سفر به انتهای شب

هیچ نظری موجود نیست: