ماری دلش می‌خواست کاتولیک‌های روشنفکر را به من نشان بدهد، و طبیعی است که در ته دلش امیدوار بود که من روزی کاتولیک بشوم (همه‌ی کاتولیک‌ها در این اندیشه‌اند).

هاینریش بل - عقاید یک دلقک

هیچ نظری موجود نیست: