راستی دکتر! چرا آخرین آرزوی قبل از مرگ همه‌ی محکومان به مرگ کشیدن سیگار است؟ اولین هوسی است که یادت می‌آید یا آخرین تسکینی است که می‌ماند؟

شیوا مقانلو - کتاب هول

هیچ نظری موجود نیست: