مادرم مثل بهار...
گوشه ی پارچه گل می دوزد
نخ گلدوزی او كوتاه است
مادرم می ترسد
غنچه ها وا نشوند

عمران صلاحی

هیچ نظری موجود نیست: