به همین سادگی
كه كلاغ سالخورده
با نخستین سوت قطار
سقف واگن متروك را
ترك می گوید
دل
دیگر
در جای خود نیست
به همین سادگی !

 - حسین منزوی

هیچ نظری موجود نیست: