هر كارمندي ، موقعي پيشرفت خود را واقعن باور مي‌كند كه پرتقال و پپسي‌كولا را دانه‌اي نخرد ، جعبه‌اي بخرد .

فريدون تنكابني - يادداشت‌هاي شهر شلوغ - انديشه‌ها - 16 / 12 / 1346

هیچ نظری موجود نیست: